Агония Найтроуд
ай эм крези бой.ай эм э энимааал
мать моя женщина!
я прочла тэмин/минхо!